PL / Zapytaj o ofertęlinkedin2023    /   unia2024

e-mail: biuro@mpak.pl, telefon: +48 56 681 24 46brc2aa

mPAK
Image

mPAK
Fundusze
Europejskie

Wsparcie z Funduszy Europejskich dla firm dążących do ciągłego rozwoju, to ogromne pomoc w realizacji nowych ścieżek działalności. Nowe, innowacyjne rozwiązania mają możliwość realizacji dzięki takiemu wsparciu.

unia europejska1

Firma mPAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wdrożenie technologii produkcji ekoinnowacyjnej folii barierowej”.

W ramach projektu zbudowana zostanie hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurową-socjalną oraz zakupione dwadzieścia dziewięć środków trwałych które tworzyć będą innowacyjną linie technologiczną.

Z projektu korzystać będzie zarówno przedsiębiorstwo które dzięki projektowi wprowadzi na rynek nowy, bardziej ekologiczny produkt jak i finalni odbiorcy ekoinnowacyjnej folii barierowej. Grupą, która będzie szczególnie zainteresowana nowym produktem, jest branża spożywcza, w tym zwłaszcza producenci żywności i sieci handlowe.

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez inwestycję we wdrożenie własnej nowej technologii produkcji ekoinnowacyjnej monofolii barierowej jako alternatywy dla dostępnych na rynku rozwiązań, przeznaczonych do kontaktu z żywnością która pozwoli na wytwarzanie produktów stanowiących całkowitą nowość na rynku polskim, a także nada cechy przewyższające wyroby konkurencji o podobnym przeznaczeniu.

Efektem zaplanowanego przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty mPAK o monofolię, którą można zabezpieczyć barierowo w sposób bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego z uwagi na wyeliminowanie warstwy kleju oraz znaczące zniwelowanie wykorzystania surowców.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 26 515 752,51 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 15 909 451,50 zł

uebaner

Uruchomienie produkcji materiałów opakowaniowych nowej generacji, w oparciu o technologię pełnej kompatybilności materiałowej, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy MPAK z Torunia.

Cel projektu:

Celem projektu jest uruchomienie usługi projektowania i produkcji taśm opakowaniowych o pełnej kompatybilności materiałowej. Poprzez wdrożenie unikatowego procesu produkcji, Wnioskodawca uzyska, niespotykane dotąd w branży, zdolności produkcyjne. Projekt, w wyniku którego nastąpi zasadnicza dywersyfikacja działalności, realizowany będzie w Toruniu, a w zakresie rzeczowym przewidziano zakup szeregu maszyn i urządzeń produkcyjnych, specjalistycznego oprogramowania oraz usług budowlanych.

uebaner
logo mpak4
logo mpak4
mPAK Sp. z o.o.

Równinna 8, 87-100, Toruń, Poland
NIP: 879 267 16 29,
KRS: 0000942863
Dane kontaktowe
tel.: +48 56 681 24 46,
tel. kom.: +48 693 53 00 22
e-mail: biuro@mpak.pl
Image
Image