e-mail: biuro@mpak.pl, telefon: +48 56 681 24 46 brc2

mPAK
Image

mPAK
Fundusze
Europejskie

Wsparcie z Funduszy Europejskich dla firm dążących do ciągłego rozwoju, to ogromne pomoc w realizacji nowych ścieżek działalności. Nowe, innowacyjne rozwiązania mają możliwość realizacji dzięki takiemu wsparciu.

Uruchomienie produkcji materiałów opakowaniowych nowej generacji, w oparciu o technologię pełnej kompatybilności materiałowej, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy MPAK z Torunia.

Cel projektu:
Celem projektu jest uruchomienie usługi projektowania i produkcji taśm opakowaniowych o pełnej kompatybilności materiałowej. Poprzez wdrożenie unikatowego procesu produkcji, Wnioskodawca uzyska, niespotykane dotąd w branży, zdolności produkcyjne. Projekt, w wyniku którego nastąpi zasadnicza dywersyfikacja działalności, realizowany będzie w Toruniu, a w zakresie rzeczowym przewidziano zakup szeregu maszyn i urządzeń produkcyjnych, specjalistycznego oprogramowania oraz usług budowlanych.

uebaner
logo mpak4
logo mpak4
mPAK Sp. z o.o.

Równinna 8, 87-100, Toruń, Poland
NIP: 879 267 16 29,
KRS: 0000942863
Dane kontaktowe
tel.: +48 56 681 24 46,
tel. kom.: +48 720 123 456
e-mail: biuro@mpak.pl
Image